Terug naar het overzicht

Nieuwe vrijwilligers welkom bij Thuisadministratie

Het project Hulp bij Thuisadministratie van de SWOP helpt inwoners van Pijnacker-Nootdorp die door omstandigheden niet meer in staat zijn om zelf de administratie bij te houden. Om iedereen die ondersteuning nodig heeft goed te kunnen helpen, verwelkomt de SWOP graag nieuwe vrijwilligers.

Gezonde financiële administratie

Vrijwilligers van het Thuisadministratieproject helpen cliënten die door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf hun administratie bij te houden. Het project heeft een preventief karakter en heeft als doel met de cliënten te werken aan een gezonde financiële administratie. De doelgroep is divers: senioren, vergunninghouders met een migratieachtergrond, jongvolwassenen.

Scholing

Vrijwilligers gaan maandelijks bij de cliënt langs om samen de administratie op orde te brengen en te houden. Denk aan het inzichtelijk maken van betalingen, het ordenen van papieren, budgetteren en eventueel regelingen treffen bij betalingsachterstanden. Een vrijwilliger helpt (bij voorkeur) twee of drie cliënten. Kennis van sociale regelgeving is fijn, maar niet per se noodzakelijk want de SWOP biedt de thuisadministratievrijwilligers scholing om hun werkzaamheden goed te kunnen doen.

Meer informatie

Kun je goed het overzicht bewaren en vind je het fijn om iemand daar bij te helpen? Neem dan voor meer informatie contact op met Joke Wunnink (coördinator Hulp bij Thuisadministratie) van de SWOP via 06-38 576 777 of joke.wunnink@swop.nl.