Terug naar het overzicht

MRDH: extra geld Rijk onmisbaar om OV op de rails te houden

Op 24 maart hebben de 23 wethouders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een plan vastgesteld met maatregelen voor kostenbesparingen en aanpassing van de OV-dienstregeling in de regio. Dit deed de MRDH samen met de betrokken vervoerders en in opdracht van het Rijk. De MRDH vraagt dringend aan het Rijk: zorg dat het niet nodig is om alle maatregelen uit te voeren, want daarmee maak je het OV kapot.

wethouder Ilona Jense
wethouder Ilona Jense

De MRDH treft forse maatregelen om het openbaar vervoer te redden. Maar we kunnen dit niet alleen. Ik ondersteun dan ook van harte de oproep aan het Rijk voor structurele steun aan de OV-sector. Want goed OV is van groot belang voor de bereikbaarheid en de economische groei van onze regio.

De enorme daling van het aantal reizigers in het OV door de coronamaatregelen heeft grote impact. Het zal naar verwachting nog jaren duren voordat het aantal reizigers weer op het oude niveau is. De totale financiële impact van de inkomstenderving is in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) minimaal 379 miljoen euro, en kan zelfs oplopen tot bijna 1,2 miljard euro.

Maatregelen op korte termijn

Het maatregelenplan van de 23 wethouders mobiliteit van de metropoolregio heeft maatregelen voor de korte en langere termijn. De korte termijnmaatregelen worden zo snel mogelijk  ingevoerd. Het gaat onder andere om maatregelen over duurzaamheid en bedrijfsvoering van vervoerders, maar ook spreiding van reizigers: als reizigers meer verdeeld over de dag reizen dalen de exploitatiekosten en kunnen mensen en materieel efficiënter worden ingezet. Daarnaast gaat het om vervoerkundige maatregelen, zoals tijdelijke frequentieverlagingen, en het schrappen van de minst gebruikte lijnen en trajecten. Deze maatregelen worden eind augustus (na de zomerdienstregeling) ingevoerd. 

Mogelijke extra maatregelen op lange termijn

Of  extra maatregelen nodig zijn, hangt af van de snelheid waarmee reizigersaantallen herstellen en de mate van rijkssteun. Is die onvoldoende, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Vervoerbedrijven en MRDH hebben deze al geïnventariseerd, maar vinden het absoluut onwenselijk dat deze maatregelen daadwerkelijk moeten worden genomen. Over deze eventueel te nemen maatregelen zal op een later moment besluitvorming moeten plaatsvinden.  Het gaat dan over verdere vermindering van menselijk toezicht op diverse tijden en locaties, tariefsverhoging, verdere ingrepen in de dienstregeling, latere instroom Zero-Emissiebussen of latere instroom van nieuwe trams.

Wat merkt Pijnacker-Nootdorp hiervan?

De gevolgen van de korte termijn maatregelen zijn nog beperkt voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Verdere maatregelen, zoals tariefsverhoging en het nog verder snijden in lijnen en frequenties, zullen echter ook gevolgen hebben voor onze reizigers. Ook heeft een beperking van het MRDH budget negatieve gevolgen voor subsidiemogelijkheden voor de gemeenten als de onze, waardoor we de komende jaren minder projecten kunnen realiseren.