Terug naar het overzicht

Maaien in recreatiegebieden weer van start

De lente is weer begonnen. Dit betekent dat ook dat de maaiwerkzaamheden in de recreatiegebieden starten. We maaien niet alleen om de natuur te onderhouden, maar ook om uw veiligheid te waarborgen.

We starten in de gebieden Ruyven Noord en Zuid, Boezemzoom en Oude Polder. Voordat de aannemer begint, voert hij een ecologische quickscan uit. Dit is een visuele veldinspectie om interessante flora, fauna en exoten waar te nemen. Als deze worden gevonden, worden er bijpassende maatregelen getroffen.

Biodiversiteit

Het kan soms lijken alsof we stukken vergeten te maaien. Dit doen we bewust, omdat het de biodiversiteit bevorderd. Zo laten we steeds op een andere plek een deel van het gras staan. Hierdoor is er meer ruimte voor het ontwikkelen en vermeerderen van bepaalde grassen en bloemen. Om krijgt de fauna zo meer tijd om zich op een rustige manier verder te ontwikkelen. 

We kunnen niet voorkomen dat er sporen worden gereden in de grond. Deze sporen kunnen ontstaan doordat de grond drassig is of doordat molshopen vlak worden geduwd. Vaak verdwijnen deze sporen na een regenbui.