Terug naar het overzicht

Locaties ondergrondse containers Nootdorp

Voordat we in de wijken Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant over kunnen op het Nieuwe Inzamelen, plaatsen we ook hier binnenkort de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. De meeste locaties hiervoor zijn vastgesteld. Vier locaties in Achter het raadhuis staan vanaf 2 april open voor zienswijzen.

Het college heeft de meeste locaties voor ondergrondse verzamelcontainers op 23 maart 2021 vastgesteld. In de wijk Achter het raadhuis zijn echter nog vier nieuwe locaties noodzakelijk. Omdat deze locaties te sterk afwijken van het oorspronkelijke locatieplan uit 2020 zijn deze nu vrijgegeven voor zienswijzen.

Zienswijze indienen vanaf 2 april

Van vrijdag 2 april tot en met donderdag 13 mei kunt u een zienswijze indienen op de locaties voor ondergrondse containers. Meer informatie over de locaties en het indienen van een zienswijze vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage.

Realisatie gaat verder

Tijdens de periode voor het indienen van zienswijzen wordt het Nieuwe Inzamelen in de wijk Achter het Raadhuis wel verder gerealiseerd. Dit betekent dat op de locaties die nog niet zijn vastgesteld, tijdelijk bovengrondse voorzieningen worden geplaatst. Wanneer de locaties definitief zijn, zullen ook hier definitieve ondergrondse containers geplaatst kunnen worden.

ondergrondse restafvalcontainers