Terug naar het overzicht

Lintjesregen 26 april

Vandaag hebben zeven inwoners uit onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De uitreiking vond plaats in de raadzaal in zeer beperkte kring.

In Pijnacker-Nootdorp hebben de volgende personen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen:

Mevrouw E.M.T. Carati-Zegers uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Carati-Segers is vanaf 1969 tot heden, met een korte onderbreking, vrijwilliger. Zij was in 1969 actief bij de oprichting van “Stichting speelklas Klavertje Drie” (thans Stichting Pepijn)  waarmee het peuterspeelzaalwerk in Pijnacker van de grond kwam. Later wordt zij vrijwilliger bij Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk waar zij tot 2018 in het bestuur heeft gezeten. Zij was mede-organisator van diverse activiteiten en cursussen. Nog steeds is zij betrokken bij de organisatie van de bridge-ochtenden. Ook is zij al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Parochie Christus Koning/Parochiekern H. Joannes de Dooper in Pijnacker. Naast de functies van vice-voorzitter en bestuurslid in het verleden te hebben vervuld, is zij nu nog steeds vrijwilliger bij de werkgroepen avondwake en rouwbegeleiding.

De heer J.E.M. Lübbers uit Nootdorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lübbers heeft ruim 40 jaar vrijwilligerswerk verricht. Hij is in de jaren ’70 begonnen als bestuurslid van de Ondernemersfederatie Delft en heeft de ‘Juniorkamer Delflanden’ opgericht. In Nootdorp is hij 10 jaar lid geweest van het parochiebestuur van de H. Bartholomeuskerk. Tevens was hij secretaris van de werkgroep “Nee tegen annexatie” van Nootdorp bij Den Haag. Ruim 17 jaar was hij bestuurslid van de St. Jozefschool, betrokken bij het jaarlijkse kamp en decorbouwer bij de jaarlijkse musical. Ook gaf hij daar wekelijks een uur techniekles aan groep 8. Nog steeds verricht hij vrijwilligerswerk bij de Vrienden van Veenhage dat hij in 1998 heeft meehelpen oprichten en waarvan hij nog steeds voorzitter is. Ook is de heer Lübbers nog steeds vrijwilliger bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, souschef bij Les Amis de Cuisine een kookclub voor mannen, Sinterklaas bij Sinterklaascomité Nootdorp, voorzitter van de straatcomité Hercules en begeleider/mantelzorger.

Mevrouw P.C. Slappendel-Biersteker uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 55 jaar geleden is mevrouw Slappendel-Biersteker als vrijwilliger gestart bij de Ontmoetingskerk in Pijnacker. Zij heeft leiding aan de kindernevendienst gegeven en is pastoraal medewerker en ouderling geweest. Zij was clubleidster en penningmeester bij Stichting De Poort Pijnacker en zette zich in voor de buitenkerkelijke jeugd. Ruim 25 jaar was zij pianiste bij Oratoriumkoor Cantando en ondersteunde het koor met haar pianospel. En ruim 35 jaar is zij vrijwilliger bij UNICEF, afdeling Delfland, geweest. Als regio coördinator regelde zij de planning en organiseerde vele acties. Nog steeds is mw. Slappendel-Biersteker vrijwilliger bij de Wereldwinkel Pijnacker waar zij de voorraadadministratie verzorgt.

De heer A.W. van Velzen uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Met een kleine onderbreking  heeft de heer Van Velzen bijna 40 jaar vrijwilligerswerk verricht voor de Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw. In die 40 jaar heeft hij verschillende ambten binnen de kerk bekleed: van 1978-1998 ouderling-kerkrentmeester met als taak te zorgen voor het materiele beheer van de kerk. Gelijktijdig was hij ook administrateur van de kerkelijke begraafplaats. In 2012 is hij benoemd tot diaken en was hij jarenlang een toegewijd lid van de Commissie Weidevogelhof die kerkdiensten en bijbelkringen mogelijk maakt in verzorgingshuizen in Keijzershof. Nog steeds is hij administrateur van het College van Diakenen. Hij is de motor achter de lokale Stichting SchuldHulpMaatje, tegenwoordig de Stichting Samen Grip op Geld in Pijnacker. Naast penningmeester is hijzelf ook nog steeds actief als schuldhulpmaatje.

De heer N. van Rheenen uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor VV Oliveo is de heer Van Rheenen een onmisbare vrijwilliger. Hij is gestart als jeugdtrainer en secretaris van het jaarlijkse Milenniumtoernooi waarbij hij ook een actieve rol speelde bij de fondsenwerving. Hij is secretaris van het toernooi voor alle jeugdteams (40 teams) geweest en organiseerde en begeleidde verschillende jeugdtoernooien. Hij was lid van de bouwcommissie en is nog steeds lid van de onderhoudscommissie die zorgdraagt voor het onderhoud van de gebouwen en de speelvelden. Ook begeleidt hij mensen met een beperking bij de wekelijkse schoonmaak van het sportcomplex. Daarnaast is hij lange tijd mantelzorger geweest. Voor zijn grote verdienste voor VV Oliveo is hij in 2004 vrijwilliger van het jaar geweest en ontving hij de ‘Kauffman’-troffee. In 2012 is hij benoemd tot Lid van verdienste van de vereniging.

Mevrouw A.A.M. Gravesteijn-van der Ende uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gravesteijn is als vrijwilliger actief bij de Toerclub Pijnacker, de Wielerrond Pijnacker en de IJsvereniging Pijnacker. Bij de toerclub zet zij zich vooral in voor het jeugd-fietsen, de Goede Doelentocht en levert zij ondersteuning voor de Alpe d’Huzes. In het verleden was zij zeer actief bij de veldrit, een wereldcross wedstrijd, die in Pijnacker werd gereden. Ruim 25 jaar is zij betrokken bij de organisatie van de Wielerronde Pijnacker m.n. de Dikke Banden Race voor de jeugd. Bij de IJsvereniging zorgt zij ervoor dat als de ijsbaan geopend is, alles goed draait. Omdat de IJsvereniging ook de Run Bike Run en Paasloop organiseert draagt mw. Gravesteijn ook daar haar steentje aan bij. Haar drijvende kracht en enthousiasme betekenen veel voor de sport en de jeugd in Pijnacker-Nootdorp.

De heer R.J. Kemming uit Nootdorp, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Kemming is al ruim 50 jaar actief betrokken bij de cricket sport. Zijn roots liggen bij Sparta Cricket 1888. Hij was lid van de financiële commissie, bestuurslid/penningmeester en redactielid van Sparta Weekly. Nog steeds is hij lid van de scheidsrechterscommissie en stelt hij wekelijks de umpires op en zorgt hij bij afwezigheid voor vervanging. Daarnaast is hij bondsscheidsrechter bij de Nederlandse competitie en de internationale wedstrijden. In 1998 was hij Liaison voor het Zuid-Afrikaanse cricketteam op tour in Nederland en in 1999 liaison voor het Zuid-Afrikaanse cricketteam tijdens de WK in het Verenigd Koninkrijk. Hij was lid van het bondsbestuur en managing director van de European Championships gehouden in Nederland in 2004. Van 2006-2010 was hij teammanager van het Nederlands Cricket elftal en in 2010 tournament director van het ICC World Cricket League Division I in Nederland. Nog steeds is hij lid van de financiële-, graspitch- en evenementencommissie.

Foto: Cok van den Berg