Terug naar het overzicht

Kappen groen Centrumlijn Zuid

In juli 2020 maakten wij de voorbereidingen voor de woningbouwlocatie Centrumlijn Zuid bekend. Nu de kapvergunning is verleend en de bezwarenprocedure is afgerond, werd de vergunning onherroepelijk en kan de kap van het groen in Centrumlijn zuid starten.

Bodemonderzoeken

Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, laat de gemeente verschillende bodemonderzoeken doen, zodat de gedeeltelijk vervuilde grond gesaneerd kan worden. Om deze onderzoeken te kunnen doen, moet het bestaande groen verwijderd worden, met uitzondering van de bomen langs de Oude Klapwijkseweg. Hiervoor is een kapvergunning verleend.

Starten met kappen

Begin februari starten wij met het kappen. Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor de onderzoeken en het voorbelasten. Dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Na het opbrengen van de voorbelasting, wordt dit zandpakket afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Dat voorkomt stuiven van het zand. Begin 2023 begint het bouwrijp maken van de grond, waarna de woningbouw start. In overleg met de omgeving krijgt de groene en klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte vorm.

Heeft u vragen

In verband met de beperkingen omtrent het coronavirus, is het infocentrum Keijzershof gesloten. U kunt uw eventuele vragen mailen naar keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl.