Terug naar het overzicht

Inzet waterbergingen en extra pompen bij hoogwater in Delfland

Verschillende polders in het gebied van Delfland kampen met hoogwater. Dit komt door de enorm grote hoeveelheid regen die in korte tijd is gevallen in combinatie met de beperkte inzet van gemaal Westland. Met de inzet van zeven mobiele pompen en twee waterbergingen probeert Delfland de schade zoveel mogelijk te beperken.

Waterberging Oude Polder

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Delfland de Oude polder ingezet als waterberging. De gemeente heeft borden neergezet waar het gebied is afgesloten.

Delfland zet alle mogelijke middelen in om de kans op wateroverlast in het gebied te verkleinen. De verwachting is dat er vandaag (vrijdag 3 november 2023) niet zoveel regen meer valt. Uiteraard houden zij de komende dagen de waterstanden en de weersvoorspelling goed in de gaten.

Lees meer op de website van Hoogheemraadschap Delfland.