Terug naar het overzicht

Inspraak Notitie standplaatsenbeleid 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college besloot op dinsdag 7 december 2021 tot de start van een formele inspraakprocedure voor de Notitie standplaatsenbeleid 2022. Van donderdag 16 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 kunt u een inspraakreactie indienen.

Dit kan op de volgende manieren:

Per e-mail aan: info@pijnacker-nootdorp.nl of per brief aan: Het college van Pijnacker-Nootdorp, T.a.v. afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Inspraakreactie

Vermeld in de inspraakreactie uw naam, adres, datum en het onderwerp ‘Standplaatsenbeleid’. De formele bekendmaking staat op www.overheid.nl

Man achter laptop