Terug naar het overzicht

Het (nieuwe) Omgevingsloket

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet en hoort. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Sinds 1 januari 2024 kunt u de aanvraag en melding doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat kunt u doen in het omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket ziet u een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en het nieuwe Omgevingsloket? Alle informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/omgevingswet.