Terug naar het overzicht

Herinrichting schoolterrein Groen van Prinstererlaan

Deze week startte VSM Sloopwerken, in opdracht van de gemeente, met het bouwrijp maken van het schoolterrein aan de Groen van Prinstererlaan.

Werkzaamheden

Eerst verwijdert het bedrijf beplantingen en bomen. Daarnaast vindt asbestsanering plaats van het gebouw door personeel in beschermende kleding. Vervolgens wordt het gebouw gesloopt, komt er een bodemsanering en graaft men een bouwput voor de nieuwbouw.

Enige hinder

Hoewel VSM Sloopwerken dat zoveel mogelijk probeert te voorkomen, is enige hinder niet te voorkomen. Bouwverkeer volgt een verplichte route Groen van Prinstererlaan-Meidoornlaan-Oostlaan, of omgekeerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer zes weken.