Terug naar het overzicht

Groen licht voor nieuwbouw De Scheg in Pijnacker

Op 26 november 2020 hebben Frank van Kuppeveld, wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, en Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling, een overeenkomst ondertekend voor de bouw van de nieuwe wijk De Scheg in Pijnacker.

Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat binnen de wijk ongeveer 323 woningen realiseren. Hiervan zijn er 100 sociale huur- en koopappartementen. De huurappartementen zullen worden verhuurd door woningcorporatie Staedion. 

Locatie

De Scheg ligt in het noorden van Pijnacker. De nieuwe wijk wordt grofweg begrenst door de Balij aan de noordzijde, de RandstadRail aan de westzijde en de Vlielandseweg aan de oostzijde.

Aandacht voor klimaat en water

In het ontwerp wordt bijzonder aandacht besteed aan klimaat en water. De openbare groene ruimte vormt in De Scheg de  basis voor ontmoetingen. Er worden veel planten en bomen aangeplant. Die zorgen ervoor dat de wijk het hele jaar door aantrekkelijk is voor mens en dier. Daarnaast wordt water oppervlakkig en zichtbaar gebufferd en afgevoerd in waterafvoerende en waterbergende wadi’s. Als het project af is, zal het gebied voor ca. 40% bestaan uit groen en water. 

Energiezuinig

Aardgasvrij is inmiddels de norm en zal ook voor deze locatie gelden. De grondgebonden woningen worden minimaal energieneutraal (EPC = 0). Janssen de Jong Projectontwikkeling kijkt samen met de gemeente naar verschillende uitwerkingen en concepten om energiezuinige en kwalitatief goede woningen te realiseren.

Planning

Naar verwachting zal de verkoop van de eerste fase starten in het najaar 2021.  Kijk voor meer informatie over dit project op www.wonenindescheg.nl.

De Scheg