Terug naar het overzicht

Gezondheidsmeter GGD

Doet u ook mee aan het onderzoek van de GGD naar de gezondheid van inwoners van Pijnacker-Nootdorp? GGD Haaglanden voert dit najaar een groot onderzoek uit: De gezondheidsmeter. Aan de hand van een vragenlijst wil de GGD meer te weten komen over de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen.

De Gezondheidsmeter wordt elke vier jaar door GGD’s in Nederland uitgevoerd. Veel inwoners van de regio Haaglanden hebben een uitnodiging voor dit onderzoek per post ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen? Dan kunt u toch deelnemen aan dit onderzoek. Wij vinden het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de gezondheid en leefstijl van onze inwoners. En zeker in deze tijd, met corona, is het erg belangrijk om te weten hoe het met onze inwoners gaat.

Daarom vragen wij iedereen van 18 jaar en ouder om de vragenlijst van de GGD in te vullen. Doet u ook mee? U vindt de vragenlijst op www.ggdgezondheidsmeter.nl.