Terug naar het overzicht

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Parapluplan 2022

Het bestemmingsplan Parapluplan 2022 is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad en ligt vanaf 24 november 2022 zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het plan betreft een gemeentebrede invoering en uniformering van enkele bestemmingsplanregels. Deze regels gaan over woningsplitsing en verkamering, het kunnen toepassen van actuele parkeernormen en de uniformering van enkele specifieke regels ten aanzien van bouwen en gebruik in de gehele gemeente.

Digitaal ter inzage

Het bestemmingsplan is vanaf donderdag 24 november in te zien via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

gemeentekantoor winter