Terug naar het overzicht

Gemeenteraad bespreekt participatiebeleid

Deze maand bespreekt de gemeenteraad het nieuwe participatiebeleid ‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’ In dit beleid komt te staan hoe u mee kunt doen en denken bij plannen voor uw straat, buurt of gemeente.

Resultaten zijn verwerkt

Bewoners en organisaties konden vorig jaar meedenken over het nieuwe beleid via een flitspeiling, een inspraakreactie of in gesprek met de gemeente. Alle resultaten zijn inmiddels verwerkt en naar aanleiding hiervan is het voorgestelde beleid aangepast.

Stukken op de website


In februari heeft het college de aangepaste versie van het beleid en de bijbehorende documenten vastgesteld. Deze stukken zijn aan de gemeenteraad aangeboden voor bespreking en definitieve vaststelling in de maand maart 2023. U kunt deze stukken vinden op de webpagina van de gemeenteraad via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over participatie? Kijk dan op onze website onder www.pijnacker-nootdorp.nl/participatie.