Terug naar het overzicht

Gemeente stimuleert elektrisch vervoer

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Daar wil de gemeente op voorbereid zijn. Daarom willen we alvast parkeerplaatsen vastleggen waar in de toekomst elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.

Waar gaat het verkeersbesluit over?

In het voorgenomen verkeersbesluit staan oplaadplaatsen voor ongeveer 250 nieuwe openbare laadpalen verspreid door de hele gemeente. De laadplaatsen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein opgeladen kunnen worden. De laadplaatsen zijn op zo’n manier verspreid dat er voor iedereen binnen 200 meter een laadplaats is.
Lees er alles over op www.pijnacker-nootdorp.nl/elektrischvervoer

Verkeersbesluit ter inzage

Vanaf 17 september 2020 ligt een ontwerpverkeersbesluit ter inzage met laadplaatsen in de hele gemeente. U kunt hierop reageren tot en met 28 oktober 2020. Kijk hiervoor op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage