Terug naar het overzicht

Gebiedsvisie hart van Nootdorp

De gebiedsvisie voor het Hart van Nootdorp is gereed. In deze gebiedsvisie beschrijven we de eisen waar thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen minimaal aan moeten voldoen.

Benieuwd naar de gebiedsvisie

Daarnaast beschrijven we ook de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen. Benieuwd naar de gebiedsvisie? Kijk dan op de www.hartvannootdorp.nl.

In april neemt de gemeenteraad een besluit over de gebiedsvisie. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie in drie stappen:

  • Beeldvormend op 31 maart 2021
  • Oordeelvormend op 8 of 15 april 2021
  • Besluitvormend 22 april 2021

Online volgen

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl

Hart van Nootdorp