Terug naar het overzicht

Financiële ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

Sinds 22 september 2021 is op een aantal plaatsen een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig om ‘naar binnen’ te mogen, dit geldt nu onder andere in de horeca, bij evenementen, in het theater, bij sportverenigingen en sportscholen. Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning in het controleren op het coronatoegangsbewijs (QR-code). Voor onze gemeente gaat dat om € 143.428,-.

Iedereen die momenteel een controleplicht heeft op het coronatoegangsbewijs kan hiervoor financiële ondersteuning aanvragen. Denk hierbij aan de kosten van een scanner of inzet van extra personeel, beveiligers of gastheren of -vrouwen. Deze ondersteuning kan alleen worden aangevraagd voor kosten die gemaakt zijn van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Let op! Aanvragen kunnen pas worden ingediend tussen 1 januari 2022 en 16 januari 2022. Dit gaat met terugwerkende kracht, dus bewaar bonnen en facturen goed. De uitkering is eenmalig.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Zaterdag 1 januari 2022 komt op onze website een link naar een aanvraagformulier. U kunt alleen via dit formulier uw kosten declareren. Om dit formulier in te kunnen vullen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U kunt uw aanvraag indienen tot en met zondag 16 januari 2022. Aanvragen die binnenkomen na zondag 16 januari 2022 worden afgewezen.

Bij het aanvraagformulier moet u eventuele facturen en/of berekeningen toevoegen van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern heeft ingehuurd, stuurt u een factuur mee. In geval van extra loonkosten, voegt u als bijlage een berekening toe. In uw aanvraag moet duidelijk worden dat de gemaakte kosten daadwerkelijk ingezet zijn voor het controleren van het coronatoegangsbewijs.

Na 16 januari 2022 worden alle aanvragen beoordeeld. U wordt voor maandag 31 januari 2022 via uw opgegeven e-mailadres geïnformeerd of uw aanvraag wordt toegekend. Het toegekende bedrag wordt uiterlijk 31 januari 2022 aan u overgemaakt.

Volledige beschrijving regeling

Wilt u weten welke kosten vergoed worden? Hoe de beoordeling van uw aanvraag gaat? Of hoe het budget verdeeld wordt bij te veel aanvragen? Lees dan de volledige beschrijving van deze regeling op overheid.nl

Vragen?

Heeft u vragen over deze regeling mail dan naar aanvraagctb@pijnacker-nootdorp.nl.