Terug naar het overzicht

Even voorstellen: de nieuwe wijkmanager van Nootdorp

Met ingang van 1 november is Karin Beek de nieuwe wijkmanager van Nootdorp. Leen Sinteur, de huidige wijkmanager, gaat zijn werkzaamheden voortzetten bij het team Handhaving & Veiligheid van de gemeente.

Kennismaking

Karin, die al langere tijd bij de gemeente werkzaam is, is inmiddels gestart met haar kennismaking met alle bekende contactpersonen en samenwerkingspartners in Nootdorp. Als u dat wilt, kunt u natuurlijk ook zelf contact met haar opnemen.

Spin in het web

De wijkmanager is de verbindingspersoon tussen de inwoners en gemeentelijke organisatie. Ook staat zij/hij in contact met andere organisaties, zoals politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties jongerenwerk. Samen met de inwoners en al deze organisaties werken de wijkmanagers aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en buurten. De wijkmanager is hierbij de spin in het web.

Bereikbaarheid

Wilt u iets aankaarten wat betreft de leefbaarheid in de buurt? Denk bijvoorbeeld aan het groen, het verkeer, het spelen, de veiligheid. Of wilt u iets doen of organiseren voor uw medebewoners? Neem dan contact op met de wijkmanager van uw kern. De wijkmanager denkt graag met u mee en helpt u verder. De wijkmanagers zijn met grote regelmaat in hun wijken en buurten te vinden en langs verschillende kanalen te bereiken. Alle contactgegevens vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/wijkmanagers.