Terug naar het overzicht

Energietransitieplan vastgesteld

Op het concept Energietransitieplan zijn in totaal 67 zienswijzen ingediend. Hierop heeft de gemeente gereageerd. Het Energietransitieplan en de bijbehorende nota van beantwoording zijn op 25 november 2021 vastgesteld door de raad.

Wijkuitvoeringsplannen

In de volgende stappen gaat de gemeente per wijk en samen met inwoners aan de slag met de wijkuitvoeringsplannen. In de wijkuitvoeringsplannen komt te staan hoe, wat en wanneer we overstappen van aardgas naar andere bronnen. Ook de kosten worden inzichtelijk gemaakt. Én we zoeken samen met inwoners uit wat de meest betaalbare en haalbare opties zijn. Inwoners van een wijk waar we aan de slag gaan, krijgen vanzelf een uitnodiging om mee te denken.

Planning

In Klapwijk zijn we al gestart met het opstellen van het wijkplan. In de wijk de Venen Rembrandtpark gaan we binnenkort ook concreet aan de slag. De overige wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden in 2022 en verder ingepland. De volgorde van wijken wordt later nog bepaald.

Bekijk het Energietransitieplan

Het volledige Energietransitieplan en een samenvatting ervan vindt u op de pagina Energietransitieplan.