Terug naar het overzicht

Elektrische deelscooters in de gemeente

Vanaf 7 maart is het mogelijk om in Pijnacker-Nootdorp gebruik te maken van elektrische deelscooters van Felyx. In de vorm van een pilot gaat de gemeente samen met Felyx kijken hoe de kansen van deelscooters benut kunnen worden. De ervaringen die in andere gemeenten zijn opgedaan, worden gebruikt om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

Vergroten vervoersmogelijkheden

De pilot past goed in de ambities van de gemeente voor duurzaamheid en bereikbaarheid. De deelscooters vergoten de vervoersmogelijkheden, vormen een goed alternatief voor (korte) autoritten en verkorten de deur-tot-deur reis. Ze leveren daarmee een bijdrage aan het bereikbaar houden van de gemeente. De scooters rijden op groene stroom en dragen daarmee bij aan de overgang naar duurzaam vervoer. De gemeente is dan ook enthousiast over de kansen van deelscooters en deelmobiliteit in zijn geheel. 

Voorwaarden

Als gemeente begrijpen we goed dat er ook twijfels zijn over deze pilot. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat vooral geparkeerde scooters voor problemen kunnen zorgen. Het is voor ons belangrijk dat onveilige situaties en hinder worden voorkomen. Om regie te kunnen houden hebben we daarom regels over deelmobiliteit opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor kunnen deelvoertuigen in de openbare ruimte alleen met een vergunning worden geplaatst en kan de gemeente voorwaarden stellen aan de aanbieders van deelmobiliteit.

Pilot

De gemeente geeft Felyx in de vorm van een pilot de mogelijkheid om van start te gaan, vooruitlopend op het vergunningensysteem. Met de pilot willen we mensen alvast kennis laten maken met de dienst en input krijgen voor het vergunningysteem. We werken aan een systeem waarbij we de kansen van deelmobiliteit kunnen benutten en de overlast kunnen beperken. Op basis van ervaringen uit andere gemeenten zijn strikte voorwaarden die aan de pilot gesteld. Zo beginnen we onder andere met een klein aantal gebieden van beperkte omvang.

Felyx stelt zich voor

Felyx is de aanbieder van deelscooters in de gemeente en heeft inmiddels scooters rijden in verschillende steden door heel Nederland en België. Met Pijnacker-Nootdorp erbij wordt het Felyx-netwerk in de regio Den Haag uitgebreid. Zo kun je met de elektrische scooters makkelijk en snel reizen door de regio.

Felyx app

U gebruikt Felyx met een app. Na verificatie van uw rijbewijs kunt u een account aanmaken. De app laat zien waar je het dichtstbijzijnde voertuig kunt vinden en waar het servicegebied van Felyx precies is. Het servicegebied is veel groter dan onze gemeente. U kunt binnen en buiten het servicegebied rijden, maar beëindigen kan alleen binnen het servicegebied van Felyx. Zo kunt u als gebruiker van Pijnacker naar Den Haag rijden, of van Den Haag naar Delft enzovoorts. Het gebruik van Felyx kost € 0,30 per minuut.

Bij overlast contact opnemen

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen altijd contact opnemen met Felyx. Felyx waardeert het als er melding wordt gemaakt van verkeerd geparkeerde voertuigen. Felyx onderneemt dan snel actie door de laatste gebruiker te waarschuwen of bij herhaling te beboeten. De eerste keer krijgt een gebruiker een waarschuwing, de tweede keer een boete van € 50,00 derde keer een boete van € 500,00 en uitsluiting van Felyx. Bij gevaarlijke en hinderlijke situaties wordt de scooter ook verplaatst.

Contact opnemen met Felyx kan via de klantenservice klantenservice@felyx.nl of telefoonnummer 0852 – 080470 via sociale media of het klachtenformulier op www.felyx.nl.

Felyx scooter