Terug naar het overzicht

Eigenaar aanhangwagen gezocht in Delfgauw

Aan de Azijnmakerstraat in Delfgauw staat al enkele weken een aanhangwagen in de openbare ruimte. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Verwijderen van de aanhangwagen

Het gaat om een voertuig dat hoort bij een auto, die geëxporteerd is. Wij roepen de eigenaar op de aanhanger binnen één week na publicatiedatum te verwijderen. Daarna gaan wij over tot bestuursdwang. Hierbij wordt de aanhanger verwijderd en vernietigd. Zo mogelijk op kosten van de eigenaar.

aanhangwagen