Terug naar het overzicht

Denkt u ook mee over het scholencomplex in Pijnacker Noord?

Op 28 mei 2020 besloot de gemeenteraad de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Wij willen samen met inwoners, de wijkvereniging, de scholen en de kinderopvang invulling geven aan dit onderwijscomplex. 

De komende periode gaan we aan de slag met de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. We horen graag wat u daarin belangrijk vindt.

Vragenlijst

Denkt u met ons mee? Meer informatie en de vragenlijst kunt u vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl/ikcpijnackernoord. De vragenlijst is in te vullen tot 23 december 2020.

Plangebied Pijnacker Noord