Terug naar het overzicht

Cultuurknip aanvragen

De Cultuurknip is een subsidieregeling voor nieuwe initiatieven en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Per initiatief is een subsidie van maximaal 500 euro beschikbaar.

De Cultuurknip is er voor nieuwe kunst- en/of cultuurinitiatieven voor en door inwoners van Pijnacker-Nootdorp. De activiteiten moeten te maken hebben met:

 • theater
 • dans
 • muziek
 • beeldende kunst
 • fotografie
 • film
 • literatuur
 • nieuwe media of
 • erfgoed.

Verdere voorwaarden

 • voor iedereen toegankelijk zijn
 • bijdragen aan de cultuurparticipatie van de bewoners van gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • (ver)nieuw(end) zijn en (nog) geen onderdeel van een vaststaand cultureel programma.

Meer informatie

Meer informatie en het digitale aanmeldformulier staat op onze website www.pijnacker-nootdorp.nl onder cultuurknip.

logo cultuurknip