Terug naar het overzicht

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020.

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. Dat geldt ook voor kinderen in een kwetsbare positie. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over noodopvang.

Kosten en tegemoetkoming eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

  1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
  3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Waar kan ik terecht met vragen over de kosten?

Maakt u gebruik van een door de gemeente gesubsidieerde regeling?

Voor VVE of peuteropvang bij SkippyPePijN of Triodus kunt u met uw vragen terecht bij de aanbieders zelf. 

Maakt u gebruik van van kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI)?

Dan kunt u met vragen terecht bij team participatie/medewerker bijzondere regelingen. Bel naar 14015.

Maakt u gebruik van kinderopvangtoeslag of krijgt u juist helemaal geen overheidsvergoeding?

Kijk dan op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.