Terug naar het overzicht

Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft maandagavond 20 september 2021 Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Lugthart is momenteel wethouder in de gemeente Rijswijk.

Björn Lugthart. Foto: Frank Jansen

Lugthart kenmerkt zich als een energieke, innemende en samenbindende persoonlijkheid. Hij is toegankelijk en daadkrachtig en past daarmee – zowel qua mens als qua ervaring – uitstekend in het profiel dat de gemeenteraad in mei heeft vastgesteld. De gemeenteraad is ervan overtuigd dat dhr. Lugthart meebrengt wat de gemeente Pijnacker-Nootdorp nu en in de toekomst nodig heeft, als boegbeeld naar inwoners, ondernemers en organisaties en als ambassadeur van Pijnacker-Nootdorp in de regio.

Wie is Björn Lugthart?

Björn Lugthart is 41 jaar oud. Hij is geboren in Voorburg, woonachtig in Rijswijk en startte zijn politieke carrière in 2010 als gemeenteraadslid in Rijswijk. Hij werkte tot 2014 als manager in de zakelijke dienstverlening en is sinds 2014 wethouder en locoburgemeester van de gemeente Rijswijk.

Profielschets  

De Vertrouwenscommissie, bestaande uit negen leden van de raad, heeft in de afgelopen maanden de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning voorbereid. De basis daarvoor werd gevormd door de profielschets die de gemeenteraad op 10 mei 2021 vaststelde. Voor deze profielschets raadpleegde de raad ook de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties van Pijnacker-Nootdorp.

Kroonbenoeming

De voordracht wordt, om de kroonbenoeming mogelijk te maken, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief zodra de Koning het Koninklijk Besluit heeft getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat de heer Lugthart op 17 januari 2022 formeel kan worden beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp.

Nieuwe burgemeester start in januari 2022

Burgemeester Ravestein wil een nieuwe burgemeester de gelegenheid geven zich voor de verkiezingen in te kunnen werken. Mevrouw Ravestein neemt half januari afscheid van de gemeente. De nieuwe burgemeester neemt dus pas over enkele maanden de werkzaamheden van burgemeester Ravestein over.