Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Oude Polder - Dierenpension

De gemeente wil het dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen, omdat het daar niet past in het bestemmingsplan. Het voornemen is om het dierenpension te plaatsen in de Oude Polder, ten oosten van de wijk Tolhek, samen met een groengebied en mogelijk een buurttuin. Om dit mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Andere bestemming

Het stuk grond tussen de wijk Tolhek, het 380Kv- opstijgpunt en de N470 ligt al heel lang braak. Deze grond heeft nu nog een recreatiebestemming waar een tennispark mogelijk is met een tennishal en meerdere buitenbanen. Een tennispark is echter nooit gekomen. De gemeente wil de grond nu een andere bestemming geven, zodat het goed benut kan worden. 

Digitaal ter inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan Oude Polder-Dierenpension bekijken vanaf donderdag 14 januari tot en met woensdag 24 februari. Dit kan via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oude polder