Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Yogaruimte, Gildeweg 30

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (yogales), Gildeweg 30, 2632 BA Nootdorp

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Gildeweg 30
Aanvraag voor: het geven van yogalessen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 november 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Gildeweg 30
Aanvraag voor: het geven van yogalessen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 november 2015 gedurende twee weken

Filter op: