Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijzigen gebruik Jeugdhonk Het Baken 4, Pijnacker

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Het Baken 4
Aanvraag voor: wijzigen gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 13 oktober 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Het Baken 4
Aanvraag voor: wijzigen gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 13 oktober 2016 gedurende twee weken

Filter op: