Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’

Vanaf 30 juni 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’ gedurende zes weken ter inzage.

Vanaf 30 juni 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’ gedurende zes weken ter inzage.

De veertig jaar oude kassen met bedrijfsopstallen op de hoek van de Reginastraat en de Schimmel-penninck van der Oyeweg worden gesloopt. De wens bestaat op deze plaats in de toekomst enkele nieuwe woningen toe te staan. De rest van de gronden krijgt een groene inrichting. Binnen het vigerende bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan dient om de gewenste ontwikkeling tot een 'Groene Buffer' (met enkele woningen) op het perceel mogelijk te maken.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

In het kader van de inspraakprocedure wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Daar kunt u het voorontwerp bekijken en in gesprek met onze juridische beleidsmedewerkers. U bent van harte welkom op dinsdag 5 juli tussen 19.30 en 21.00 uur in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7 in Delfgauw.

Filter op: