Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezemzoom’

Vanaf 15 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezemzoom’ gedurende zes weken ter inzage.

Vanaf 15 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezemzoom’ gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan omvat drie verschillende ontwikkelingen. Ten eerste wordt de uitbreiding van het bedrijf Vollering Potgrond hiermee mogelijk gemaakt, ten tweede wordt het laatste deel van de Oostelijke Randweg geregeld en ten slotte wordt er ten zuiden van Boezem II/Oost een waterberging mogelijk gemaakt.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een geprint exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 26 januari 2015 van 19:00 uur tot 21:00 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: