Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit Wintertent 2016

Instellen diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van het evenement Wintertent 2016 Sportlaan Pijnacker

Diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van het evenement Wintertent 2016 Sportlaan Pijnacker

  1. instellen van een parkeerverbod voor een deel van het evenemententerrein aan de Sportlaan van 7 januari 2016 vanaf 20:00 uur tot 12 januari 2016 18:00 uur.
  2. instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee voor het gedeelte van de Sportlaan gelegen tussen de toegang tot het parkeerterrein P1 (viergang) en de toegang tot de Tennisvereniging. Deze geslotenverklaring geldt op 9 januari 2016 van 18:30 uur tot 10 januari 2016 01:30 uur
  3. instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen voor het gedeelte van de Sportlaan vanaf de rotonde met de Noordweg tot aan de afsluiting ter hoogte van de toegang naar parkeerterrein P1. Deze geslotenverklaring geldt op 9 januari 2016 van 18:30 uur tot 10 januari 2016 01:30 uur.
  4. tijdelijk opheffen van het fiets-/bromfietspad Rijskade op 9 januari 2016 van 12:00 uur tot 10 januari 2016 01:30 uur.
  5. plaatsen van alle noodzakelijk (verkeers) borden

Filter op: