Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor e-laden

Verkeersbesluit instellen diverse parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw

Besluit

Het college heeft op 23 september 2014 besloten om op de volgende locaties twee aansluitende parkeervakken aan te wijzen en in te richten als parkeergelegenheid die alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische auto’s: 

 • Goudenregensingel (noordzijde) te Pijnacker nabij de Noordweg;
 • Emmastraat te Pijnacker nabij Koninginnehof;
 • Rivierenlaan te Pijnacker op het parkeerterrein bij het Baken;
 • Klapwijkseweg te Pijnacker op het parkeerterrein bij de kerk;
 • Vrouwenrecht te Pijnacker nabij de Marga Klompélaan;
 • Miep Gieslaan te Pijnacker nabij de Maria Vosstraat;
 • Nes te Pijnacker nabij de Klapwijkseweg;
 • Gantellaan te Pijnacker nabij de Hoylede;
 • Speenkruid te Pijnacker nabij de Floralaan;
 • Startbaan te Nootdorp nabij de Fellowshiplaan;
 • Veenderij te Nootdorp nabij de voetgangersbrug;
 • Sleutelbloem te Nootdorp nabij de Kruisweg;
 • Hollandsche Tuyn te Delfgauw nabij de parkeerplaats;
 • Kerkmeesterstraat te Delfgauw nabij de Melkdragerhof.

Inzagetermijn

Dit besluit ligt vanaf donderdag 2 oktober 2014 zes weken ter inzage op het gemeentekantoor van Pijnacker en wordt vanaf die datum ook digitaal gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl.

Filter op: