Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit evenement 12 Inch race Pijnacker

verkeersbesluit evenement 12 inch race op evenemententerrein Sportlaan en in de kern Pijnacker

1. tot het instellen van een parkeerverbod voor een deel van het evenemententerrein aan de Sportlaan op 8
september 2016.
2. tot het instellen van een parkeerverbod op het evenemententerrein aan de Sportlaan van 10 september 2016 van 12:00 uur tot 11 september 2016 02:00 uur.
3. tot het instellen van een verplichte rijrichting op de Sportlaan. De verplichte rijrichting die wordt ingesteld is vanaf de rotonde Noordweg richting de Rijskade. Deze verplichte rijrichting geldt op 10 september 2016 van 07:00 uur tot 12:00 uur.
4. tot het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de Sportlaan vanaf de rotonde Noordweg tot aan de Rijskade. Deze geslotenverklaring geldt op 10 september van 12:00 uur tot 11 september 02:00 uur.
5. tot het tijdelijk opheffen van het fiets-/bromfietspad Rijskade ten einde de verenigingen zoals de ruiterclub, de hondenvereniging en tennisvereniging bereikbaar te houden. Het fiets/bromfietspad Rijskade wordt tijdelijk opgeheven op 8 september 07:00 uur tot 11 september 02:00 uur.
6. tot het instellen van een zo kort mogelijke geslotenverklaring van wegen en (brom-)fietspaden waar de wielerroute gebruik van maakt alsmede de aansluitende wegen en (brom-)fietsen voor zolang het vanuit de veiligheid van de wielerroute gewenst is.
7. tot het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Oost-Westlaan tussen de rotondes Europalaan en de Emmastraat vanaf 10 september 2016 18:15 tot 20:30 uur.
8. Tot het plaatsen van alle noodzakelijk borden conform bijlage I van het RVV’90

Filter op: