Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit e-laadplaatsen

Verkeersbesluit aanwijzing e-laadplaatsen op diverse locaties in Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft op 2 juni 2017 besloten om op de volgende locaties twee aansluitende parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen:
a. Florijnstraat nabij de Schildstraat in Delfgauw;
b. Wethouder Sonneveldhof nabij de Graaf Willem II Laan in Delfgauw;
c. Parklaan nabij de Ade in Pijnacker;
d. Rietsingel nabij de Aagt in Pijnacker
e. Kamille Erf nabij de Weegbree in Pijnacker;
f. Kattestaart nabij de Gentiaan in Nootdorp;
g. Delflandstraat nabij de Acaciadreef in Nootdorp;
h. Maria van Wilsveenhof in Nootdorp;
i. Krabbescheer nabij Fonteinkruid in Nootdorp
Per locatie zal in eerste instantie één parkeerplaats in gebruik genomen worden voor uitsluitend laden van elektrische voertuigen. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een wit kruis en E-tegel in het wegdek. Bij voldoende gebruik van de laadpaal zal ook de tweede parkeerplaats worden afgekruist voor uitsluitend laden.

Dit besluit ligt vanaf donderdag 8 juni 2017 zes weken ter inzage op het gemeentekantoor van Pijnacker en is vanaf die datum ook digitaal gepubliceerd in de Staatscourant [klik hier].

Filter op: