Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Raadssessie 30 Oordeelvormend 9 oktober 2014

Raadssessie 30 Oordeelvormend 9 oktober 2014

Berichten uit de Raad

De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook online volgen, kijk http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.Link

Oordeelvormend

  • Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
  • Aanpassing Bestemmingsplan Emerald nav Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
  • Eerste wijziging nota parkeernormen
  • Halfjaarlijkse voortgangsrapportage projecten 2014
  • Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten 2014 (vertrouwelijk)

Agenda en stukken

Bovenstaande agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderliggende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor de menu-optie > Politiek en Organisatie Gemeenteraad .link

Spreekrecht voor het publiek

Wilt u zelf iets zeggen over een bepaald agendapunt, dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de beeldvormende vergaderingen. U dient dit tenminste 8 uur voor de desbetreffende vergadering te melden bij de griffie via 015-3626976 of 015-3626975. Een e-mail sturen kan ook naar: griffie@pijnacker-nootdorp.nl</L>. De richtlijnen voor insprekers kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > Gemeenteraad> Raad inspreken tijdens vergaderingen.Link

Filter op: