Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Raadssessie 26 Oordeelvorming 11 september 2014

Raadssessie 26 Oordeelvorming 11 september 2014

Berichten uit de Raad

De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook online volgen, kijk http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.Link

Oordeelvorming

  • Vaststellen bestemmingsplan Ackerswoude
  • Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in art 25 h Mededingingswet
  • Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude leede fase 2
  • Ontwerpbestemmingsplan Tuindershof
  • Ontwerpbestemmingsplan Balijrand ’s Gravenhout

Agenda en stukken

Bovenstaande agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderliggende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor de menu-optie > Politiek en Organisatie Gemeenteraad .Link

Spreekrecht voor het publiek

Wilt u zelf iets zeggen over een bepaald agendapunt, dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de beeldvormende vergaderingen. U dient dit tenminste 8 uur voor de desbetreffende vergadering te melden bij de griffie via 015-3626976 of 015-3626975. Een e-mail sturen kan ook naar: griffie@pijnacker-nootdorp.nl</L>. De richtlijnen voor insprekers kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > Gemeenteraad> Raad inspreken tijdens vergaderingen.link

Filter op: