Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Publicatie omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan Leeuwstraat 7 te Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan Plaats: Delfgauw, Leeuwstraat 7 Aanvraag voor: bouwen dakopbouw Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c Mogelijke reactie: zienswijze Inzagetermijn: vanaf 19 oktober 2017 gedurende twee weken

Filter op: