Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Boszoom fase 6, Keijzershof

Vanaf 21 april 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 6, Keijzershof’.

Vanaf 21 april 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 6, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in het midden/zuiden van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom en betreft de zesde fase. Fase 4 van de Boszoom vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. Deels ten zuiden en ten oosten van het plangebied ligt fase 5 van de Boszoom. Het plangebied wordt in het westen nog niet begrensd door een woongebied, maar hier zal aansluitend aan het plangebied een van de andere fases van Boszoom worden ontwikkeld. Ten slotte ligt ten zuiden de provinciale weg N470. In deze fase van Boszoom worden maximaal 98 woningen gerealiseerd, waarvan 63 rijwoningen en 35 vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 20 april 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: