Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Boszoom fase 3, Keijzershof

Vanaf 3 april 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 3, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.

Vanaf 3 april 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 3, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.
Het plangebied bevindt zich in de zuidoosthoek van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom. De derde fase van Boszoom bevindt zich tussen de woonbuurten Centrum-Zuid en Boszoom fase 2 aan de noordoostzijde van de wijk. Dit deel van de wij wordt aan de zuidzijde omsloten door het water en aan de noordrand omsloten door de Faunalaan.
In het plangebied wordt een woongebiedje gecreëerd met in totaal maximaal 27 rijwoningen. De bebouwing is met de tuinen gericht op een parkeerhof, waardoor de woningen verdraaid ten opzichte van elkaar staan en geen lange rechte straten ontstaan. In het oosten is een knip in de wegenstructuur gemaakt, waarmee een groene plek tussen de bebouwing wordt gecreëerd.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 2 april 2014

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
drs. F.H. Buddenberg, burgemeester

Filter op: