Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Noordweg 53a te Pijnacker ter inzage, Pijnacker-Nootdorp

Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Noordweg 53a te Pijnacker ter inzage, Pijnacker-Nootdorp

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 6 juni 2013 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbesluit (dossiernummer: 013-0165P) voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Noordweg 53a in Pijnacker met de hierbij behorende stukken.

Inzien ontwerpbesluit:
Gedurende de in de eerste alinea genoemde termijn van terinzagelegging kan het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken worden ingezien in het Gemeentekantoor te Pijnacker (Oranjeplein 1).

Openingstijden:
–maandag, woensdag en vrijdag 09.00 – 17.00 uur;
–dinsdag en donderdag 13.00 – 20.00 uur.
Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken zijn ook in te zien op
www.pijnacker-nootdorp.nl.

Zienswijze naar voren brengen:
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over het ontwerpbesluit. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Schriftelijk: Aan burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Backoffice, team Ruimtelijke Zaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.
Mondeling: Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar: 14015 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur).

Vervolgprocedure:
Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren gebracht, dan kunt u tegen de beslissing beroep instellen bij de rechtbank.

Pijnacker-Nootdorp, 29 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Noordweg 53a te Pijnacker ter inzage, Pijnacker-Nootdorp

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 6 juni 2013 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbesluit (dossiernummer: 013-0165P) voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Noordweg 53a in Pijnacker met de hierbij behorende stukken.

Inzien ontwerpbesluit:
Gedurende de in de eerste alinea genoemde termijn van terinzagelegging kan het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken worden ingezien in het Gemeentekantoor te Pijnacker (Oranjeplein 1).

Openingstijden:
–maandag, woensdag en vrijdag 09.00 – 17.00 uur;
–dinsdag en donderdag 13.00 – 20.00 uur.
Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken zijn ook in te zien op
www.pijnacker-nootdorp.nl.

Zienswijze naar voren brengen:
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over het ontwerpbesluit. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Schriftelijk: Aan burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Backoffice, team Ruimtelijke Zaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.
Mondeling: Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar: 14015 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur).

Vervolgprocedure:
Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren gebracht, dan kunt u tegen de beslissing beroep instellen bij de rechtbank.

Pijnacker-Nootdorp, 29 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: