Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Pauwmolen 46 Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Pauwmolen 46
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 mei 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Pauwmolen 46
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 mei 2016 gedurende twee weken

Filter op: