Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, voormalige rabolocatie

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats:                           Delfgauw, voormalige Rabolocatie

Aanvraag voor:                bouwen van 5 starterswoningen

Reden publicatie:               Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c

Mogelijke reactie:               zienswijze

Inzagetermijn:                  vanaf 6 november 2014 gedurende zes weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats:                           Delfgauw, voormalige Rabolocatie

Aanvraag voor:                bouwen van 5 starterswoningen

Reden publicatie:               Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c

Mogelijke reactie:               zienswijze

Inzagetermijn:                  vanaf 6 november 2014 gedurende zes weken


Filter op: