Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, voormalige rabolocatie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, voormalige Rabolocatie
Aanvraag voor: bouwen van 10 eengezinswoningen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 november 2014 gedurende zes weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, voormalige Rabolocatie
Aanvraag voor: bouwen van 10 eengezinswoningen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 november 2014 gedurende zes weken

Filter op: