Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Laan van Ruyven 1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening/milieuvergunning

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Laan van Ruyven 1
Aanvraag voor: vervangen verkooppunt motorbrandstoffen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1,onder c/Bor artikel 2.1, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 maart 2015 gedurende zes weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Laan van Ruyven 1
Aanvraag voor: vervangen verkooppunt motorbrandstoffen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1,onder c/Bor artikel 2.1, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 maart 2015 gedurende zes weken

Filter op: