Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw President Kennedystraat 39, Nootdorp

Opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan bouwen dakopbouw President Kennedystraat 39 2631AD Nootdorp

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: President Kennedystraat 39, Nootdorp
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 november 2016 gedurende twee weken

Filter op: