Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken vergunningen 98-133 en R08-204P

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Delfgauw, Zuideindseweg 25b Voor: bouwen van een dienstwoning en het oprichten van een kelder Dossiernummer: 98-133 en R08-204P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 8 september 2017 Inzagetermijn: vanaf 14 september gedurende zes weken

Filter op: