Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning R10-134N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Schuylenburgh 2 Voor: bouwen van een brug Dossiernummer: R10-134 N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 14 juli 2017 Inzagetermijn: vanaf 20 juli gedurende zes weken

Filter op: