Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning R08-364 N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Dwarskade 7 Voor: plaatsen van een buitenscherm op een kas Dossiernummer: R08-364 N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 29 mei 2017 Inzagetermijn: vanaf 8 juni gedurende zes weken

Filter op: