Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning O13-0495 P

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Strikkade 33 Voor: wijzigen van de gevel (gedeeltelijke intrekking) Dossiernummer: O13-0495 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 18 juli 2017 Inzagetermijn: vanaf 27 juli gedurende zes weken

Filter op: