Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijf aan huis, Vlielandseweg 76 Pijnacker

Aanvraag voor een bedrijf aan huis (bed and breakfast), 2641 PP Pijnacker

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Vlielandseweg 76
Aanvraag voor: bedrijf aan huis (bed and breakfast)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 30 juni 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Vlielandseweg 76
Aanvraag voor: bedrijf aan huis (bed and breakfast)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 30 juni 2016 gedurende twee weken

Filter op: